Investeren

Een onderdeel van de doelstelling van Amsterdam Realty Partners (A.R.P.) is het behalen van een mooi rendement door het investeren in en het ontwikkelen van hoogwaardig vastgoed.
Het beleggersklimaat is de afgelopen jaren veranderd. De rente staat op het laagste niveau ooit en de aandelenmarkten zijn erg volatiel. Kortom, het behalen van een goed rendement met een overzichtelijk risico is steeds moeilijker geworden.

De huizenmarkt is het afgelopen jaar echter enorm aangetrokken. De lage hypotheekrente heeft een positief effect op de vraag, waardoor in de gemeente Amsterdam al vaak boven de vraagprijs wordt geboden. A.R.P. probeert zo goed mogelijk in te spelen op deze marktontwikkelingen. Het direct investeren in en ontwikkelen van vastgoed is echter niet voor iedere investeerder toegankelijk, terwijl hier wel behoefte aan is.

Wij willen graag inspelen op deze behoefte en onze strategie delen met investeerders. Middels een Informatie Memorandum (IM) zetten wij onze strategie uiteen en beschrijven wij getailleerd onze organisatie en werkwijze. Investeerders kunnen participeren voor een minimum bedrag van EUR 100.000,- per participatie. In de afgelopen jaren hebben wij een trackrecord opgebouwd door een aantal projecten succesvol af te ronden.

Investeerders hebben nu de kans om hiervan mee te profiteren en in projecten te participeren met een uitzonderlijk beoogd rendement.

Vraag het IM 2017 aan via contact.
Autoriteit Financiële Markten (A.F.M.)

Amsterdam Realty Partners is geregistreerd bij de A.F.M. volgens de AIFMD-Richtlijn (Alternative Investement Fund Managers Directive). A.R.P. is vrijgesteld door de A.F.M. van haar AIFMD-vergunnings- en prospectusplicht en valt onder het AIFMD-registratieregime als een zogenoemde ‘light’ beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s). Deze vrijstelling is door de A.F.M verleend onder het retail registratieregime. Dit houdt in dat het totaal door A.R.P. beheerde activa kleiner of gelijk is aan EUR 100 miljoen en dat de deelnemingsrechten in de beheerde abi’s een nominale waarde per recht hebben van ten minste EUR 100.000,-.